Question: Waar zijn leuke mannen te vinden?

Contents

Ga bij een vereniging En dan wel eentje waarvan je weet dat er leuke mannen bij zitten. Hier kom je achter door een paar proeflessen te nemen. Zo weet je zeker dat er mensen bij zitten die je leuk vindt, en waar je goed mee kan opschieten.

Write us

Find us at the office

Klank- Fillhart street no. 8, 52340 San Juan, Puerto Rico

Give us a ring

Jermya Lenninger
+88 940 846 744
Mon - Fri, 9:00-18:00

Tell us about you